§ 15 Godkendelse og ændringer af styrelsesvedtægten