Fødselsregistrering

Fødselsanmeldelse

Normalt anmeldes en fødsel af jordemoderen på hospitalet.

Du skal kun anmelde dit barns fødsel selv

  • Hvis du bor uden for Sønderjylland, og der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.
  • Hvis du bor i Sønderjylland og har født hjemme (ikke på et hospital).

Du kan anmelde fødslen på blanketten 'Fødselsanmeldelse.

Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Når dit barn bliver født på hospitalet

Jordemoderen indberetter fødslen til personregisterføreren. Det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i sognet, hvor moren bor.

Hvis I bor i Sønderjylland, indberetter jordemoderen i stedet fødslen til kommunen.

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I anmelde faderskab digitalt.

Når dit barn bliver født hjemme

Hvis du er barnets mor og bor i Sønderjylland

I skal selv som forældre anmelde fødslen til kommunen. Læs mere om registrering af fødsler og navne i Sønderjylland eller print en fødselsanmeldelse til registrering af fødsel eller navn.

Hvis du er barnets mor og bor uden for Sønderjylland

Hvis ingen jordemoder har medvirket ved fødslen, skal I selv som forældre anmelde fødslen til sognet dér, hvor fødslen er fundet sted. Har en jordemoder medvirket, anmelder jordemoderen fødslen.

Bor du i udlandet, men føder i Danmark

Har en jordemoder medvirket ved fødslen, bliver fødslen registreret i sognet, hvor fødslen har fundet sted.

Lovgivning

Registreringen af nye borgere følger reglerne i loven om anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald.