Når du har lejet Cloostårnet: hvem åbner og lukker tårnet?