Fritagelse for digital post og NemID

Hvad indebærer fritagelse fra Digital Post?

Borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt, og lever op til mindst én af fritagelseskriterierne, kan blive fritaget fra Digital Post og fortsætte med at modtage post fra det offentlige på papir som hidtil.

Når du bliver fritaget, kan du få printet Digital Post, som du allerede har modtaget i din digitale postkasse. Læs mere om, hvordan du bliver fritaget under 'Hvordan bliver du fritaget fra Digital Post?'

Fritagelse omfatter ikke lønsedler fra staten og beskeder om SU

Fritagelse fra Digital Post omfatter ikke lønsedler fra staten og meddelelser i forbindelse med ansøgning om SU.

Fritagelse fra Digital Post

Fritagelse fra Digital Post er tidsubegrænset. Det betyder at fritagelsen ikke udløber, og at du til enhver tid kan tilmelde dig Digital Post igen. Du kan blive fritaget, hvis du opfylder et af de seks fritagelseskriterier.

Udlandsdansker

Danskere med bopæl i udlandet og som ikke er registreret med en dansk folkeregisteradresse, er ikke omfattet af lov om Offentlig Digital Post. Ved indrejse igen i landet, hvor du registreres med bopæl i Danmark, vil du automatisk blive tilmeldt Digital Post. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du aktivt søge om det.

Hvem kan blive fritaget fra Digital Post?

Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst en af fritagelseskriterierne.

Fritagelseskriterier
Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:
  • ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
  • har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • er registreret som udrejst af Danmark
  • er blevet hjemløs
  • har sproglige vanskeligheder
  • har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.

Hvordan bliver du fritaget fra Digital Post?

For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op på dit lokale borgerservice. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du vil blive bedt om at vise legitimation.

Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilket af fritagelseskriterierne, du lever op til.

Fritagelse ved brug af fuldmagt – hvis du ikke selv kan møde op på borgerservice

Du kan bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås i borgerservice eller hentes på denne side. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal hendes eller hans underskrift på blanketten.

Fuldmagt til anmodning om fritagelse fra Digital Post på andres vegne

Du kan hente en blanket til fuldmagt, så du kan søge digitalt om fritagelse fra Digital Post på vegne af en anden.

Hvad gør personer under værgemål med Digital Post?

En person, der er kommet under værgemål, kan fritages for brug af Digital Post fra det offentlige. Fritagelsen sker ved, at værgen ved personligt fremmøde i borgerservice søger kommunen om fritagelse og i den forbindelse foreviser værgebeskikkelsen samt legitimation for egen identitet.

Anmod om etablering af læseadgang til Digital Post - personer under værgemål

Du kan som værge anmode digitalt om etablering af læseadgang til Digital Post for personer under værgemål.

Giv andre læseadgang til din digitale post

Du kan give en anden, fx en ægtefælle eller et familiemedlem, adgang til at læse din digitale post. Læseadgang kan være en god løsning for både dig og dine pårørende, hvis du fx ikke selv kan tjekke din digitale post, hvis du gerne vil have, at din ægtefælle også kan se den, eller hvis du som ung gerne vil have, at dine forældre hjælper dig med dine breve fra det offentlige.

Dog er det vigtigt at huske, at det overordnet er dit ansvar, at den digitale post, der kommer, bliver læst. Du kan selv tildele læseadgangen i Digital Post på borger.dk eller e-boks.dk – eller du kan få hjælp til det i borgerservice.

Du kan også tildele læseadgang til fx pårørende, hvis du ikke selv har NemID. Her skal du også henvende dig i borgerservice.

Hvis du er under værgemål, kan din værge anmode om læseadgang til din digitale postkasse under "Anmod om etablering af læseadgang til Digital Post - personer under værgemål".

Trin-for-trin guide til læseadgang

Se her en trin-for-trin guide til, hvordan du giver andre læseadgang til din digitale postkasse:

Fuldmagt til etablering af læseadgang til person eller virksomhed til Digital Post

Du kan hente blanket til fuldmagt, så du kan søge digitalt om læseadgang til Digital Post på vegne af en anden.

Hvordan ophæver du din fritagelse fra Digital Post?

Selvom du er blevet fritaget, kan du til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen.

Du kan få ophævet din fritagelse ved at møde op i kommunens borgerservice, eller du kan gøre det selv via Digital Post:

  • Log ind på Digital Post med dit NemID
  • Klik på 'Tilmeld afsendere' i menuen øverst til højre
  • Du vil nu få vist en oversigt over afsendere af Digital Post. Under kategorien 'Offentlige myndigheder' vil der stå, at du er fritaget fra Digital Post fra det offentlige
  • Klik her på 'Ophæv' for at annullere din fritagelse.

Du er nu tilmeldt Digital Post. Husk at bekræfte din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger.