Vederlag


De enkelte medlemmer af Frederikshavn Byråd har pligt til at offentliggøre størrelsen af de vederlag, som de har modtaget for at have bestemte hverv. Det fremgår af § 16 i Den kommunale Styrelseslov.

Hvilke vederlag er omfattet af denne oplysningspligt?

Bestemmelsen i styrelsesloven gælder for en række hverv i bestyrelser mv., hvor byrådsmedlemmerne er udpeget af byrådet. Oplysningspligten omfatter ikke det vederlag, som byrådsmedlemmerne får for at sidde i byrådet eller som medlem af et eller flere af byrådets egne underudvalg.

 
Pligten til at oplyse om vederlag gælder også, hvis et byrådsmedlem varetager et hverv, hvor eksempelvis KL (Kommunernes Landsforening) har valgt eller udpeget vedkommende.
 
Oplysningerne skal offentliggøres inden udgangen af første kvartal hvert år.
 
Dette er ikke omfattet af oplysningspligten

Andre udbetalinger, som er knyttet til varetagelsen af de nævnte hverv, er ikke omfattet. Byrådsmedlemmerne skal ikke offentliggøre eventuel udbetaling af mødediæter, godtgørelse af udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Du finder et link til oversigten over de offentliggjorte vederlag under “Læs mere“.

​