Vandplaner og Vandråd

 

Statslige vandplaner 2009-15

De statslige vandplaner for vandplanperiode 2009-15 blev offentliggjort den 30. oktober 2014.
Du kan se Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak her.
 
Frederikshavn Byråd har den 26. august 2015 vedtaget den kommunale vandhandleplan på baggrund af statens vandplan. Vandhandleplanen kan ses her.
 
Frederikshavn kommune gennemfører i øjeblikket vandplanprojekter i forbindelse med Vandplan I. Du kan læse mere om aktuelle projekter under Læs mere til højre på denne side.
 
 

Statens Vandområdeplan 2015-2021

Vandplan 2009-2015 for første planperiode afløses af vandområdeplanen for anden planperiode, når denne vedtages og offentligøres. Ind til vandområdeplanen for anden planperiode er vedtaget og offentligjort, er vandplanen for første planperiode således gældende, selvom planperioden er anført som 2009-2015. Dette gælder også for den kommunale vandhandleplan 2009-2015.