Udviklingsstrategi


Muligheder for Vækst, Muligheder for Mennesker​

- Udviklingsstrategi 2015-2019


​Omdrejningspunktet i Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi er, at vi lige nu står i en situation med unikke muligheder for at skabe positiv udvikling. Vi har både Muligheder for Vækst og Muligheder for Mennesker.

Muligheder for Vækst handler om optimisme og forventet jobskabelse, primært inden for de fire vækstspor. Muligheder for Mennesker handler om udsigten til jobs og et attraktiv liv for borgere i Frederikshavn Kommune.

Muligheder for Mennesker skabes i høj grad af vækst og jobskabelse, mens realiseringen af vækstmulighederne afhænger af adgangen til kompetent arbejdskraft og dermed også af, at vi kan få mennesker til at investere sig selv i en fremtid i Frederikshavn kommune. Muligheder for Vækst og Muligheder for Mennesker er på den måde hinandens forudsætninger​.

Udviklingsstrategien sætter en retning for de konkrete indsatser, der tilsammen skal skabe en positiv spiral, som realiserer mulighederne for vækst og mulighederne for mennesker.

Du finder udviklingsstrategi 2015-2019, i højre kolonne under "Læs mere". 

Kontakt

Marianne Ellersgaard
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf: 98 45 62 20