Trafik og veje

Billede af vej og fortov


I kommunen arbejder vi med trafik og veje hver dag. Offentlige arealer skal være fremkommelige, og det skal være sikkert at færdes på veje, fortove og pladser. Dette er en opgave for både kommunen og borgerne.

To af kommunens centre arbejder med trafik og veje

Center for Park og Vej står for driften af kommunens veje, fortove og pladser, herunder vintertjeneste. Ved borgerhenvendelser om f.eks. vejtræer, huller i vejen og ujævne fortove - brug "Giv os et praj".

Center for Teknik og Miljø-Vej håndterer administrative opgaver, og er myndighed på vejområdet. Herfra gives bl.a. tilladelser til brug af offentlige arealer og til ændringer på vejarealerne.

Mange opgaver løses i fællesskab af de to centre, herunder trafiksikkerhed, hvor kommunen spiller en aktiv rolle i samarbejde med skolerne og politi.

Find de forskellige emner under trafik og veje i menuen.​

 

Asfalt samarbejde med Hjørring Kommune

Frederikshavn og Hjørring gik i februar 2016 sammen om en iderig otteårig asfaltaftale, som har til formål at vedligeholde 604 kilometer kommunevej. 

Det er en aftale, der har fokus på at skaffe mere asfalt for pengene, men vi skal også forsøge os med nye metoder og asfalttyper. I de første tre år afprøver vi asfalt, der har en større bæreevne og er mere holdbar.