Træning og genoptræning

 
Frederikshavn Kommune tilbyder forskellige former for træning til voksne over 18 år. Tilbuddet om træning afhænger af borgerens konkrete behov.
  • Genoptræning tilbydes personer, som efter sygehusindlæggelse har en genoptræningsplan med et lægefagligt dokumenteret behov for genoptræning

  • Genoptræning tilbydes personer der ikke har været indlagt, men som på grund af eksempelvis sygdomsperiode har nedsat funktionsniveau og ikke selv er i stand til at opnå tidligere funktionsniveau

  • Vedligeholdende træning tilbydes personer med kroniske lidelser, og andre som har brug for hjælp til at vedligeholde deres fysiske funktionsniveau

  • Vejledning og instruktion tilbydes borgere, pårørende og plejepersonale, hvis borgeren har en genoptræningsplan fra sygehuset, hvis borgeren ikke selv kan opnå sit tidligere funktionsniveau eller har en kronisk lidelse.

Vi har beskrevet den træning, du kan forvente at få, i en såkaldt Kvalitetsstandard. Læs mere i kolonnen til højre under "Relaterede emner".

Bemærk, at vederlagsfri fysioterapi tilbydes gennem egen læge til borgere med svært handicap og personer med fysiske vanskeligheder som følge af en progressiv sygdom. Vederlagsfri fysioterapi er yderligere beskrevet i Sundhedsstyrelses vejledning - se under "Relaterede links" i kolonnen til højre. 

 

Visitation til træning

Hvis du ønsker træning, skal du kontakte Visitationsenheden i kommunens Center for Social- og Sundhedsmyndighed.​

Relaterede emner

Kontakt

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Visitationsenheden

Telefontid
Daglig fra kl.8.00 - 9.30

Tlf. 98 45 53 53