Tilladelse til midlertidig behandling af drikkevandet på Tolne Vandværk, Kirkevej 100, 9870 Sindal

18-05-2017

Frederikshavn kommune har d. 18. maj 2017 givet Frederikshavn Forsyning A/S tilladelse til midlertidig opsætning af UV-behandling på afgangsvandet fra Tolne Vandværk under indkøring af ny rentvandstank.
UV-anlægget sættes i drift, når den nye rentvandstank tages i brug og UV-behandlingen fortsættes indtil rentvandstanken er fri for eventuel kontaminering.

Tilladelsen er gældende til 31. december 2017.
Tilladelsen er truffet i henhold til § 21 i Lov om vandforsyning mv.
 

Vil du vide mere

Du kan se tilladelsen her:
 
 
Du er også velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”. Oplys venligst sagsnr. GEO-2017-00137.
 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan finde Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber ved midnat den 15. juni 2017. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
 
Center for Teknik og Miljø

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Lone Overby
98 45 63 62