Ta' smukke billeder til nyt kommuneportræt

09-02-2017

Få mulighed for at få et eller flere af dine billeder med i ny bog om Frederikshavn kommune. Bogen udgives den 25. september 2018 på dagen for Frederikshavn bys 200 års købstadsjubilæum          

​Frederikshavn Kommune inviterer alle interesserede til at indsende stemningsfulde og sigende billeder. Billederne må gerne være taget på forskellige årstider og afspejle kommunens mangfoldighed.
 

Få et eksemplar af den nye bog

Bliver et eller flere af dine billeder udvalgt til at komme med i den nye bog, får du en flot, ny bog som tak for din indsats.
 

Motiver

Motiverne kan være alt lige fra Grenens unikke natur, til billeder af det aktive liv i en af vores havne. Kommunen har udarbejdet en inspirationsliste, som du kan se her. Andre  motiver er også velkomne. 

 

Billedkvalitet

  1. Billedet skal leveres som jpg- eller RAW-format, og skal minimum være 4.000 x 3.000 pixler – gerne mere
  2. Undlad at komprimere billedet yderligere. Billeder under 2Mb kan ikke bruges
  3. Vi foretrækker helt uredigerede billedfiler
  4. OBS: Er der mennesker på billedet (gengivet i portrætlignende situationer), skal der være en skriftlig samtykkeerklæring fra personerne på billedet. Læs mere reglerne nedenfor.

Sådan sender du billeder ind

Send billederne pr. mail til foto@frederikshavn.dk. Du kan evt. bruge den gratis tjeneste https://wetransfer.com/, som er velegnet til at overføre større datamængder.
Husk, vi foretrækker uredigerede billeder på minimum 4.000 x 3.000 pixler – gerne større.

 

Værn om privatlivets fred – regler for fotografering

Generelt skal man altid respektere privatlivets fred og billeder i det kommende kommuneportræt skal ikke være til nogens gene. Når man skal forholde sig til brugen af billeder skelner Datatilsynet mellem såkaldte portrætlignende billeder og situationsbilleder.
 
 

Portrætlignende billeder kræver samtykke

Offentliggørelse af portrætlignende billeder kræver samtykke fra den/de fotograferede (jf. Persondatalovens §6, stk. 1, nr.1). Tager man et billede af en person eller en mindre gruppe på et offentlig område, hvor personen eller gruppen er hovedmotivet, må billedet kun offentliggøres, hvis personerne har givet samtykke. Hent samtykkeerklæring her. Du kan printe den ud i flere eksemplarer alt efter behov.
 
Udfyldte samtykkeerklæringer kan enten skannes og mailes til foto@frederikshavn.dk eller indsendes med almindelig post til: Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé100, 9900 Frederikshavn, att. kommunikationsmedarbejder Bente Schjønning.
 

Situationsbilleder kræver ikke samtykke

Tager du derimod et billede af flere mennesker på et torv, til en koncert eller lignende, indgår menneskerne som et element i det samlede billede. Denne type billeder betegnes som situationsbillede og kræver ikke samtykke. Datatilsynet definerer situationsbilleder som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Den/de afbillede må ikke føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings- eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal være harmløse. Er personerne på billedet fotograferet i en intim situation, vurderes offentliggørelse for krænkende, og er derfor ikke tilladt uden personernes samtykke.

 

Nogle steder er fotografering ikke tilladt

Vær altid opmærksom på, om det er tilladt af fotografere.
 

Straffelovens §264

§ 264 a. Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.
 
§ 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.