Sygdom, behandling og pleje

Billede af en kvinde, som giver en mand et glas vand, nogle hænder, som tager nogle piller, og en rød rose
 
På siderne under "Sygdom og pleje", kan du bl.a. læse om den kommunale sygepleje og pasning af nærtstående. Hvis du fx i forbindelse med sygdom eller handicap har behov for pleje og behandling, kan du blive visiteret til den kommunale sygepleje.
 
Du kan desuden finde link til Frederikshavn Kommunes Tandplejes hjemmeside. Her er der information om børnetandpleje, tandregulering, omsorgstandpleje og specialtandpleje.
 
Hvis du har tilknytning til arbejdsmarkedet, men ønsker at passe en nærtstående i hjemmet. Personen skal have en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse.
 
Du finder også praktiske oplysninger i forbindelse med dødsfald på siden "Livets afslutning".

 

Siden "Din økonomi ved sygdom" indeholder oplysninger om forsørgelsesmuligheder samt dækning af merudgifter.

Endelig kan du finde information, som er relevant, hvis du er praktiserende læge på siden "Information til praktiserende læge".