Sundhed med lyst til livet

​Frederikshavn Kommunes byråd godkendte onsdag den 26. april 2017 Frederikshavn Kommunes nye sundhedspolitik - Sundhed med lyst til livet! 

 
"Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at leve livet, det tror jeg, de fleste vil pege på" indleder formanden for Sundhedsudvalget, Anders Broholm, i den nye sundhedspolitik.

 
Den nuværende sundhedspolitik dækker perioden fra 2013 – 2016. Sundhedsudvalget besluttede derfor sidste år at igangsætte en proces med inddragelse af mange parter i udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik.

 
For Anders Broholm og Sundhedsudvalget stod det klart, at kommunen ikke kunne formulere og realisere en nye sundhedspolitik alene. Sundhedsudvalget afholdte derfor adskillige borgermøder rundt om i hele kommunen, besøgte virksomheder, talte med Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, frivillige og kommunens Sundhedspanel. ”Det var en positiv proces, der gav mange input, der var med til at kvalificere den nye politik,” siger Anders Broholm. 

På baggrund af dialogen med de mange parter blev sundhedspolitikken for 2017 – 2020 udformet, og politikken fik navnet Sundhed med lyst til livet! 

 
Pejlemærkerne i Sundhedspolitikken 2017-2020 er derfor:
  • Tidlig indsats
  • Lige forudsætninger for sundhed
  • Sammen om sundhed
  • Exitstrategi
"Jeg tror på, at vi ved fælles indsats kan løfte sundhedsindsatsen i Frederikshavn Kommune yderligere. Vi præsterer allerede i dag helt i top blandt kommunerne og er en forgangskommune på sundhedsområdet. Det skal vi fortsat være! Med denne 3. udgave af Sundhedspolitikken siden kommunesammenlægningen i 2007 tager vi endnu et vigtigt skridt. Vi har denne gang fokus på flere målgrupper: Børn, unge, ældre, kronikere og udsatte grupper. Det er vigtigt, at vi tør prioritere vores indsats, så den virker for dem, der har behov", udtaler Sundhedsudvalgets formand i politikken. 

 
I den kommende tid vil Sundhedspolitikken helt bogstaveligt blive spillet ud til de mange aktører sammen med en bold som symbol. 

 
"Vi ønsker at spille sammen med borgere, virksomheder, foreninger og alle andre om at skabe sundhed med lyst til livet. Bolden er hermed givet op, og jeg håber, at I vil spille med, og at rigtig mange vil bidrage med tiltag, der bringer os videre i vores ambition – på vej mod lyst til sundhed!”, slutter Anders Broholm.

 
​​​​​

Kontakt

Administrativ kontakt:​
Marianne Skrubbeltrang
mskr@frederikshavn.dk
Tlf. 9845 5207

Politisk kontakt:
Anders Broholm
anbh@frederikshavn.dk
2513 3363​

Sundhed med lyst til livet!