Stem til Ældrerådsvalg i Frederikshavn Kommune

10-11-2017

20.000 stemmeberettigede borgere over 60 år kan stemme ved Ældrerådsvalget i Frederikshavn Kommune og via rådet få indflydelse på det ældrepolitiske arbejde
Frederikshavn Kommunes Ældreråd er den ældre del af befolkningens stemme, der kvalificerer arbejdet med ældre. Og det nytter. Varme valgemner som omsorg og pleje eller fx den Klippekortsordning, der giver ældre på plejecentre mulighed for hver uge at få en halv times ekstra aktivitet/hjælp efter eget valg, har via Ældrerådet fået opmærksomhed til gavn for borgerne:

”Ældrerådet er de ældre borgeres forlængede arm. Deres stemme er med til at kvalificere arbejdet, for at vi sammen kan opnå det bedste for vores borgere. De er med til at give konstruktivt feedback, og jeg må sige, vi får flest positive tilkendegivelser, og Ældrerådet deler selv gerne de gode historier videre som inspiration til andre, hvis fx Klippekortsordningen har ført til, at borgere kommer til en fodboldkamp, en tur på McDonalds, som nogen har været, eller hvad de nu ønsker sig mest, med deres ekstra tid,” forklarer projektleder Britt Sloth Bengtsen, Frederikshavn Kommune.

Stem for indflydelse

Valgperioden til Ældrerådet følger kommunalvalget, så det er nu man skal beslutte, hvem der skal have en stemme. 18 kandidater stiller op, ni af dem bliver valgt til det nye Ældreråd. Ældre plejer at være gode til at stemme til kommunalvalget, men man skal altså også være bevidst om den ekstra stemme til Ældrerådsvalget, man kan afgive via e-boks. Og er man over 60, så bør man gøre det, lyder det fra formand for Socialudvalget i Frederikshavn Kommune, Jørgen Tousgaard:

”Alle stemmeberettigede opfordres til at stemme, for jo flere der stemmer til valget, jo stærkere mandat har Ældrerådet. Byrådet og de politiske udvalg har pligt til at høre Ældrerådet i alle sager, der vedrører ældre, før der træffes beslutninger. ​Det er derfor vigtigt, at Ældrerådet har størst mulig opbakning fra kommunens ældre og ved, hvad der rører sig lokalt,” siger​​​​​​​​ Jørgen Tousgaard.

 

Afstemningen foregår i perioden fra den 20. november til den 4. december 2017. Valget foregår digitalt, det vil sige, at alle borgere over 60 år får tilsendt materiale med opstillede kandidater og afgiver stemme via e-Boks. Er man fritaget for digital post, får man et brev.

Læs mere om de opstillede kandidater via dette link til Frederikshavn Kommunes Valgservice​