Socialpsykiatri

Billede af trækroner - op i lyset

Frederikshavn Kommune har en række tilbud til borgere med en sindslidelse eller følgerne af en psykisk sygdom. 
 
Kommunens socialpsykiatriske tilbud tager udgangspunkt i at skabe tryghed for den enkelte og tilbyde støtte og hjælp.
 
Målet er at skabe et sammenhængende liv med en god hverdag.


Hvad kan vi tilbyde  

 • Socialt samvær og støtte i hverdagen
 • Opsøgende socialpsykiatrisk arbejde
 • Støtte / kontakt og bostøtte
 • Beskyttet beskæftigelse

Kommunens psykiatriske tilbud består af

 • Socialpsykiatrien Skagen
 • Socialpsykiatrien Frederikshavn 
 • Socialpsykiatrien Sæby
 • Mariested - et botilbud

Hvordan kan man komme i betragtning

Visitation til de nævnte tilbud foregår i Socialenheden i Center for Social- og  Sundhedsmyndighed. Det sker efter servicelovens bestemmelser:

 • § 85  Støtte
 • § 103 Beskyttet beskæftigelse 
 • § 104 Støttecenter 
 • § 107/108 Botilbud

Socialpsykiatriens fokusområder

 • Forebyggende tilbud samt beredskab
 • Sammenhæng i indsatsen
 • Udvikling af bo- og dagtilbud
 • Sundhedsfremme
 • Medarbejdernes udvikling og faglige kompetencer

Tilsynsrapporter 

For at sikre at kvaliteten er i orden, får alle tilbud med jævne mellemrum besøg af tilsynsmyndighederne, hvor der udføres socialtilsyn. Tilsynsrapporterne er samlet på tilbudsportalen.dk, og kan her ses for hvert område.

Tilsynsrapporter for socialpsykiatrien Skagen - Sæby - Frederikshavn

Finder du ikke den rapport, som du leder efter, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Karsten Kamstrup.​

  

​​

Kontakt

Center for Handicap og Psykiatri
Socialpsykiatrien
Afdelingsleder
Karsten Kamstrup
Tlf. 98 45 53 85
 

Socialpsykiatrien Frederikshavn
Tlf. 98 45 78 70

Socialpsykiatrien Skagen
Tlf. 23 84 38 84

Socialpsykiatrien Sæby
Tlf. 98 45 85 06

Mariested
Tlf. 98 45 73 00

Administrationen
Sekretær Karen Jensen
Tlf. 98 45 73 00
 

Visitation
Social- og Sundhedsmyndighed
Send sikkert for borgere - via NemID
Send sikkert for virksomheder

Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 53 54