Socialpsykiatri

Billede af trækroner - op i lyset

Frederikshavn Kommune har en række tilbud til borgere med en sindslidelse eller følgerne af en psykisk sygdom. 
 
Kommunens socialpsykiatriske tilbud tager udgangspunkt i at skabe tryghed for den enkelte og tilbyde støtte og hjælp.
 
Målet er at skabe et sammenhængende liv med en god hverdag.
 
Se socialpsykiatriens værdigrundlag under "Læs mere".
 
 
 

Hvad kan vi tilbyde?  

 • Socialt samvær og støtte i hverdagen
 • Opsøgende socialpsykiatrisk arbejde
 • Støtte / kontakt og bostøtte
 • Beskyttet beskæftigelse

Læs mere under menupunkterne til venstre.

Kommunens psykiatriske tilbud består af: 

 • Socialpsykiatrien Skagen
 • Socialpsykiatrien Frederikshavn 
 • Socialpsykiatrien Sæby
 • Mariested - et botilbud

Hvordan kan man komme i betragtning?

Visitation til de nævnte tilbud foregår i Socialenheden i Center for Social- og  Sundhedsmyndighed. Det sker efter servicelovens bestemmelser:

 • § 85  Støtte
 • § 103 Beskyttet beskæftigelse 
 • § 104 Støttecenter 
 • § 107/108 Botilbud

Socialpsykiatriens fokusområder:

I de kommende år har socialpsykiatrien fokus på følgende områder
 • Forebyggende tilbud samt beredskab
 • Sammenhæng i indsatsen
 • Udvikling af bo- og dagtilbud
 • Sundhedsfremme
 • Medarbejdernes udvikling og faglige kompetencer

Tilsynsrapporter 

Her finder du tilsynsrapporter for tilbuddene i Socialpsykiatrien. Hvis du ikke finder de rapporter, du leder efter, så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Karsten Kamstrup.

 
 Læs mere om Frederikshavn Kommunes tilbud for beskyttet beskæftigelse og dagtilbud

I kommunens Ydelses- og kvalitetskatalog er kvalitetstandarden for beskyttet beskæftigelse beskrevet yderligere.