Snerydning og saltning

Billede af sneplov i vejkryds

Om snerydning og saltning

Ofte stillede spørgsmål

Klik på spørgsmålene herunder for at komme direkte til svaret.

 

Det gør kommunen

Bliver der ryddet sne på min vej?

Hvornår bliver der ryddet?

Hvad med fortove, stier og cykelstier?

Hvordan gør kommunen det?

Hvem udfører arbejdet?

 

Det gør boligejeren

Hvad skal jeg sørge for som boligejer?

Hvorfor er der en snevold foran min indkørsel?

Hvad hvis jeg bor på en privat fællesvej?


 

  

Bliver der ryddet sne på min vej?

 • Frederikshavn Kommune rydder sne og salter på offentlige veje, cykelstier og parkeringspladser ud fra en prioritering af vejene i 1. og 2. prioritetsveje. Prioriteringen er lavet ud fra vejenes betydning for trafikken, hvor vi rydder og salter de vigtigste veje først.
 • Du kan se din vejs prioritering på denne side
 • Røde veje er 1. prioritet, blå veje er 2. prioritet. Grønne veje er statsveje, som ryddes og saltes af Vejcenter Nord.

 

 Til toppen

 

Hvornår bliver der ryddet?  
 • 1. prioritet - Overordnede trafikveje og almindelige trafikveje 
  Vi rydder vejene alle ugens dage mellem kl. 03 og 24, og vi salter hele døgnet. Vi rydder og salter fortove og cykelstier mellem kl. 04 og 22.
 • 2. prioritet - Bolig- og adgangsveje 
  Vi rydder og salter vejene alle ugens dage mellem kl. 06 og 18 i begrænset omfang. Dog først når opgaverne med 1. prioritetsvejene er udført.
 • Vi rydder og salter ikke veje, stier og passager med ubetydelig færdsel.
 • Læs mere i vinterregulativet her​

  

 

 Til toppen

Hvad med fortove, stier og cykelstier?

  

 

 Til toppen

Hvordan gør kommunen det?

 • Vores vintervagt følger nøje vejrsituationen døgnet rundt i perioden 1. november til 31. marts. På den måde kan vi forsøge at forebygge de glatte veje – ved f.eks. at salte vejene, inden de bliver glatte.
 • Vi arbejder på den måde for bl.a. at skåne miljøet. Det kræver nemlig mindre salt at forebygge, end det gør at fjerne is og sne, som allerede er dannet.

  

 

 Til toppen

Hvem udfører arbejdet?

 • Center for Park & Vej rydder og salter i samarbejde med lokale entreprenører. Her har Vintervagten døgnet rundt ansvar for at overvåge vejret og vejforholdene fra 1. november til 31. marts.

  

 

 Til toppen

Hvad skal jeg sørge for som boligejer?

 • Som boligejer har du pligt til at rydde sne og salte/gruse på fortov og sti ud for din ejendom. Det skal ske fra morgenstunden kl. 7 til sidst på aftenen kl. 22. Husk at rydde og gruse omkring papir- og glascontainere, brandhaner m.m. på fortovet ud for din grund. Husk også at rydde passage i snebunkerne, så man kan krydse vejen sikkert.
 • Du har pligt til at holde din indkørsel og dit fortov fri for sne og is. Du selv, dine gæster samt postbuddet og skraldemanden skal kunne færdes sikkert ved din bolig om vinteren.
 • Fortovet ud for din bolig er andres arbejdsplads. Du risikerer at skulle betale erstatning ved uheld eller ulykker, hvis du ikke har saltet og ryddet sne.
 • Læs mere om grundejerens forpligtelse her.

  

 

 Til toppen

Hvorfor er der en snevold foran min indkørsel?

 • Sneploven vil altid efterlade en snevold foran din indkørsel eller indgang, også selvom kommunen har gode sneplove og erfarne chauffører.
 • Du skal selv rydde et hul på cirka 1 meter i snevolden, så alle kan komme sikkert frem. Ellers kan skraldemand, postbud, hjemmehjælper og andre ikke udføre deres arbejde. Og de risikerer at falde.
 • Vi beklager naturligvis, hvis snevoldene fra vores sneplove giver dig ekstra arbejde. Men vi har desværre ikke mulighed for at gøre det anderledes. Så vi må alle hjælpes ad med at tackle vintervejret.

  

 

 Til toppen

Hvad hvis jeg bor på en privat fællesvej?

 • Bor du på en privat fællesvej, så har du også ansvaret for at holde vejen fri for sne og is. I samarbejde med de andre på vejen selvfølgelig.
​​​

Relaterede emner

 

 Relaterede links

 

Kontakt

Center for Park & Vej
Tlf. 98 45 50 00