Skifergas, efterforskningsboring

Foto af teknisk anlæg ved prøveboring efter skifergas
 
Energiministeren har i juni 2010 givet licens til efterforskning af skifergas i et område, der dækker næsten hele Vendsyssel. Licensen gælder for en samlet periode på 6 år. Licensen er givet til Total E&P Denmark B.V. samt Nordsøfonden.
 
Efterforskningsprojektet omkring skifergas på Ovnstrupvej 4, 9352 Dybvad har betydet, at der i en periode henover sommeren 2015 er gennemført en boring ned til ca. 3.600 meter under terræn.
Boringsresultaterne har ikke opfyldt selskabernes forventninger til reservoirforhold og lagtykkelse. Der udføres derfor ikke yderligere arbejde i boringen, som nu er lukket permanent.
Reetableringen af området er gennemført ultimo 2015.
Frederikshavn Kommune har modtaget rapporter omkring monitering af grundvand og overfladevand henholdsvis før, under og efter boreprocessen. Konklusionen herpå er, at der ikke er konstateret påvirkninger af grundvand og overfladevand som følge af projektet.
 

Tilladelser

Frederikshavn Kommune har meddelt en række tilladelser i relation til efterforskningsboringen efter skifergas. De fremgår herunder:

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Lene Morthensen
98 45 62 56
tf@frederikshavn.dk

Jette Brønnum 
98 45 63 59
tf@frederikshavn.dk