Skagen Lystbådehavn


Skagen Lystbådehavn bliver som noget helt nyt nu til helårshavn.
Gæstesejlere har nu mulighed for hele året at benytte Skagen Lystbådehavn, dette har hidtil kun været muligt i perioden 1. april – 30. september.
 
Havnekontor, toilet og badefaciliteter vil være tilgængelige, samt mulighed for strøm og ferskvand. Det vil være muligt, at lade båden ligge i en kortere eller længere periode, at benytte den i weekends eller mindre ferier. Der vil dagligt være personale på havnen, som holder øje med båden, og hvis behovet viser sig, at lystbådehavnen vil kunne arrangere optagning, klargøring, eftersyn af motorer osv. i samarbejde med lokale firmaer.
 
Skagen har også i ydresæsonen en masse at byde på, der er plads til lidt større armbevægelser, så vi håber, at Danske såvel som udenlandske sejlere også kunne have lyst til at opleve Skagen på denne årstid.
 
PRISER PR. MÅNED
I perioden 1. oktober til 1. april: 
0 – 39 fod = 1000 kr.
39 – 49 fod = 1.500 kr.
Over 49 fod = 2.000 kr.
El afregnes med 2.50 kr. pr. Kwh.

 

POS. 57° 43,0´N - 10° 35,5´Ø

Skagen Lystbådehavn er placeret centralt i Skagen Havn og er derfor præget af den trafik og de aktiviteter, der hører en aktiv fiskerihavn til. Lystbådehavnen har de berømte Bindesbøllhuse som en smuk og livlig kulisse. Sommeren igennem summer området af liv og dette fortsætter med aktiviteter, shopping og de mange kulturelle muligheder i bymidten, der kun er få minuttets gang fra Lystbådehavnen.

 

Skagen - en enstående oplevelse​

Skagen er med sin historiske baggrund omkring fiskeri, strandinger og i nyere tid kunsten, den oplagte mulighed for en lang række spændende aktiviteter. Udover de bynære aktiviteter og tilbud er geografien og naturen her på Jyllands top enestående og der er utallige tilbud og muligheder for oplevelser – også af ”stille” karakter.

 

Generelle regler og etikette

Havneopsynet er myndighed på havnens område. Enhver der opholder sig på havnens område, har pligt til at rette sig efter havneopsynets anvisninger. Efterkommes et påbud fra havneopsynet ikke, kan havneopsynet lade fartøjet forhale for ejers regning og risiko og evt. bortvise det pågældende fartøj.
 
Gæstesejlere skal udvise hensyn overfor andre gæster i havnen. Høj musik, støjende eller anden generende adfærd accepteres ikke. Efter kl. 24.00 skal der være ro. Det indskærpes, at havneopsynets henvisninger/påbud skal følges og overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre bortvisning fra havnen. Bortvisning vil typisk være for resten af sæsonen. Ved bortvisning refunderes betalt havneafgift ikke.
 • Gæstende fartøjer skal senest en time efter ankomst købe billetten i automaten, som er placeret på servicebygningen, ved indgangen til toiletterne. Klistermærket skal placeres synligt i fartøjets stævn. 
 • Af brandhensyn må brændstoftpåfyldning kun ske ved tankanlægget yderst på Pier 1. Brug af åben ild eller grill ombord på fartøjer eller på havnearealerne er forbudt. Der henvises til grill-pladsen ved havnekontoret.
 • Spildolie og lignende skal afleveres i miljøstationen. Her findes også pumpestation til tømning af toilettanke.
 • Hvis fartøjet forlades ubemandet i længere tid, skal tilsyn med fartøjet og betaling af havnepenge aftales på havnekontoret.
 • Alle fartøjer er pligtige til at anvende fortøjninger og fendre, der er tilpasset fartøjets størrelse.
 • Fartøjer må ikke fastholdes med ankre og/eller trosser, der helt eller delvist spærrer de skitserede ”sejlrender”.
 • Sejlads inden for havnens område skal foregå med lav hastighed og med behørig hensyn til øvrige gæster i havnen.
 • Henkastning af affald af enhver art er forbudt i såvel bassiner som på havnearealet. Der henvises til havnens affaldsstationer.
 • Al sejlads med joller og gummibåde er forbudt.
 
I øvrigt anmoder vi om, at:
 • Opladning af batterier ikke foretages ved at maskinen køres i tomgang.
 • Der udvises omtanke ved placering af elkabler samt trosser.
 • Fortøjninger og placering af fendere bør jævnligt kontrolleres.
 • Fald og lignende surres, således at unødig støj undgås.
 • Vi bør alle gøre en indsats for at havneanlæg såvel som bassiner holdes rene, ryddelige og fri for affald.

 

Havnekontoret

Havnekontorets åbningstider
Forår: 08.00 - 16.00   
Sommer: 08.00 - 20.00
Efterår: 08.00 - 16.00
Vinter: 08.00 - 16.00

Uden for højsæsonen kan der forekomme afvigelser fra ovenstående tider. I så fald opsættes en henvisning til kontaktnummer på havnekontorets dør.

Havnekontorets adresse
Havnekontoret er placeret på Pier 1.
Skagen Lystbådehavn
Rødspættevej 10
9990 Skagen
Telefon: 9844 3341
Mobiltelefon: 2320 0941
E-mail: lystbaadehavn@frederikshavn.dk

Driftsansvar af Havnekontoret
Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Havnefoged: Anitta Falden
Telefon: 9845 5000
Mobiltelefon: 27475121
E-mail: anfj@frederikshavn.dk

Kontakt

Skagen Lystbådehavn
​Rødspættevej 10, 9990 Skagen
Telefon: 9844 3341 / 2320 0941