SenhjerneskadeCenter Nord i Frederikshavn

​SenhjerneskadeCenter Nord - SCN - er både et døgntilbud med 24 timers personaledækning samt et integreret dagtilbud.

For at skabe de bedste rammer for at optimere vilkår og livskvalitet for beboerne, pårørende og medarbejdere er centeret etableret som et Living Lab. Læs mere om Lab her.

 Byggeriet består af

 • 22 permanente boliger på hver 75 m2
 • 2 aflastnings- og rehabiliteringsboliger
 • fælles opholdsrum - TV-stue, spisestue mm.
 • fælles køkken
 • mange velfærdsteknologiske løsninger
 • centerbygning med administration, trænings- og aktivitetslokaler
 • servicearealer med kontorer, mødelokaler, personalefaciliteter mm.

 

 
 

Boligerne indeholder 

 • stue med tekøkken
 • soveværelse
 • badeværelse
 • egen terrasse
 • egen indgang
 • skur til opbevaring

Byggeriet er opført og drives af Frederikshavn Boligforening efter almenboliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens § 85 (svarende til Servicelovens § 107-108). Hver beboer har egen lejekontrakt.

Der afholdes beboermøder hver måned.

 

Hvordan kommer jeg i betragtning til en bolig

Du skal henvises / visiteres til boligerne via kontakt til Social- og Sundhedsmyndighed.  

Hverdagen

Der er etableret et Kompetence- og Kulturcenter, hvor beboerne kan deltage i dagtilbud, forskellige aktiviteter, undervisning og arrangementer mv.

Der bliver lagt stor vægt på beboernes selvbestemmelsesret og integritet.

I det fælles køkken laves der mad til beboerne, og der er fælles spisning - hvor der er mulighed for at træne beboerne i færdigheder relateret til madlavning.

 

Beboerne støttes

 • efter faglig vurdering og individuelle behov
 • efter dialog mellem beboer og medarbejdere
 • i at indgå i sociale sammenhænge
 • i at deltage i fælles opgaver efter evne og interesse

 

Målgruppe

 • voksne borgere med en erhvervet hjerneskade med et moderat til meget svært kognitivt og fysisk tab af funktionsevne til følge
 • borgere med afsluttet behandling i sundhedsvæsenet
 • borgere berettiget til et specialiseret botilbud efter Servicelovens § 108
 • borgerens hjerneskade er udredt i sundhedsvæsenet
 • borgere hvor det er vurderet, at hjælp ikke kan gives på anden vis eller i egen bolig
 • hjerneskaden skal være indtruffet efter det 15. leveår og skal være den væsentligste årsag til behovet for hjælp

 

​​

​​

Kontakt

SenhjerneskadeCenter Nord

Anholtvej 4 - 6
9900 Frederikshavn​
Tlf. 98 45 53 57

Leder
Torben Pedersen
Tlf. 98 45 69 10

Administrationen - Telefontid
mandag-torsdag kl. 8 - 15
fredag kl. 8 - 13
Tlf.: 9845 7103

Visitation
Social- og Sundhedsmyndighed
Send sikkert for borgere - via NemID
Send sikkert for virksomheder

Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 53 54