Søværnet hører hjemme i Frederikshavn

12-10-2017

Et enigt byråd i Frederikshavn Kommune står, på baggrund af regeringens udspil til et nyt forsvarsforlig, bag beslutningen om at invitere Forsvarsudvalget til Frederikshavn hurtigst muligt
Byrådet vil vise politikerne, at der i Frederikshavn kommune findes for to milliarder kroner moderniserede forsvarsfaciliteter​.

”Frederikshavn kommune har en lang tradition som flådeby, og vores samarbejde med Forsvaret skaber synergi i hele kommunen. Derfor vil vi, som folkevalgte politikere og som skatteborgere, have forligskredsens opmærksomhed på, at Staten over de seneste år har brugt to milliarder på at renovere og modernisere de forsvarsmatrikler, som ligger her i kommunen. De skal også prioriteres anvendt i det kommende forlig. Samtlige partier i Byrådet har derfor besluttet at rette henvendelse til Forsvarsministeren, til Forsvarsudvalget og til de lokalt valgte folketingspolitikere, for at komme i dialog om og få indflydelse på Søværnets fortsatte tilstedeværelse her i kommunen,” siger Birgit S. Hansen, borgmester, Frederikshavn Kommune.

I Frederikshavn kommune er placeringen af Flådestationen og de øvrige forsvarsfaciliteter fremtidssikret i et maritimt vækstcentrum, der både arbejder for og lykkes med at rekruttere og fastholde arbejdskraft. Regeringen påpeger i udspillet, at den ønsker regional balance, så få flytninger som muligt og faglig samhørighed. Frederikshavn Kommune vil med sin henvendelse være en konstruktiv medspiller for, at ønskerne opfyldes.

”Der er to tusind ansatte i Forsvaret her i Frederikshavn kommune. Den ressourceeffektivitet og samhørighed, der lægges op til, den ligger i vores DNA. Forligskredsen skal ikke være i tvivl om, at vi er Danmarks maritime hovedstad, og det er på vegne af alle partier i Frederikshavn Kommune, at vi sender opfordringen til at besøge os, så synergien til det øvrige lokalsamfund og erhvervsliv tydeliggøres,” siger Birgit S. Hansen.