Sådan navigerer du i dagsordner og referater

Når du har åbnet en dagsorden eller et referat, som alle er i pdf-format, kan du bevæge pilen/cursoren til nederst på siden.
 
Der kommer et panel frem, hvor du klikker på Adobe symbolet yderst til højre.
 
 


Der kommer nu en lille menubar frem til venstre, hvor du skal klikke på bogmærkesymbolet - nr. 2 fra oven.
 
 
 
 
Herefter får du en navigationsmenu til venstre, hvor du kan klikke mellem dagsordenspunkterne.
 
Har du hentet en dagsorden eller et referat med bilag, kan du ved at klikke på den lille firkant ud for punktets titel, få adgang til bilag til det pågældende punkt.
 
I eksemplet neden for, er der klikket på firkanten ud for punkt nr. 5, mens der ikke er klikket ved punkt nr. 6. Her viser den lille firkant blot, at der er bilag til dette punkt.
 
Punkt nummer 7 har ingen bilag tilknyttet.