Politikker og visioner

Politikker og Visioner

 

Frederikshavn Byråd har vedtaget en række politikker og visioner for målrettet at kunne arbejde med udviklingen inden for udvalgte fokusområder. Du kan se politikerne nedenfor.

 

Arbejdsmarkedsområdet

Politik for socialøkonomiske virksomheder

 

Børne- og kulturområdet

Børnepolitik 2014-2017

Børnekulturpolitik 2016 

Folkeoplysningspolitik 2017-2020

Digitaliseringsstrategi 2016

Skolepolitik 2014-2017

Uddannelsesstrategi 2015​

Bosætning og byudvikling


 

Erhvervs- og Energibyområdet

Udviklingsstrategi for landdistrikter

Natur- og Friluftspolitik

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030​

International strategi, dansk version

International strategi, engelsk version

 

Frivillighedsområdet

 

Handicap- og psykiatriområdet

Handicappolitik

Handicapplanen

Socialpsykiatriplan

 

Integrationsrådet

 
 

Sundhedsområdet

Solpolitik 
 

Socialområdet


Nordjysk socialaftale 2018-2019

Beskrivelse af gentænkning af Rammeaftalen 2018

Bilag 1 - Oversigt over indmeldinger til udviklingsstrategien 2016

Bilag 2 - Model for det forstærkede samarbejde

Bilag 3 - Tilbud omfattet af forstærket samarbejde

Bilag 4 - Afrapportering på den centrale udmelding

Bilag 5 - Afrapportering ministertema

Bilag 6 - Socialtilsyn Nords årsrapport 2014

Bilag 7 - Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afd.

Bilag 8 - Oversigt over udtræk fra tilbudsportalen


Styringsaftale 2016

 

Styringsaftale 2016 - Bilag 1

 

Styringsaftale 2016 - Bilag 2

 

Styringsaftale 2016 - Takstbilag


 

Økonomiområdet

 

Indkøbsstrategi​​​​​​​​​