Nyt pladsanvisningssystem

02-02-2017

Pladsanvisningens selvbetjeningsløsning er lukket i perioden 10. februar til og med 9. marts 2017

Den 1. marts 2017 får Frederikshavn Kommune nyt pladsanvisningssystem.

I den forbindelse lukkes selvbetjeningsløsningen i perioden fra den 10. februar til og med den 9. marts 2017.
 
Du kan derfor ikke:
  • Udmelde dit barn fra dagtilbud, skolefritidsordning eller klub
  • Skrive dit barn på venteliste til dagtilbud
  • Søge om økonomisk friplads
  • Søge tilskud til pasning af egne børn
Derfor opfordrer vi forældre til at lave ansøgninger, udmeldelser og lignende senest den 9. februar, hvis I allerede nu ved, at jeres barn skal skrives på venteliste, udmeldes eller I skal søge økonomisk friplads.
 
Det er altid en god idé at skrive jeres barn op til et dagtilbud så tidligt som muligt.
 
Du kan kontakte Pladsanvisningen i hele perioden på telefon og mail - se under "Kontakt".

Kontakt

Distrikt Nord
Jesper Øgaard Andreasen
tlf. 98 45 90 29
jeoa@frederikshavn.dk  
 
Distrikt Øst og Vest
Marianne Outrup
tlf. 98 45 90 28
maou@frederikshavn.dk
 
Distrikt Syd
Anja Sørensen
tlf. 98 45 90 33
ansr@frederikshavn.dk
Privat pasning
Helle Mørk
tlf. 98 45 90 37
hmni@frederikshavn.dk