Nedrivningspuljen

Forfaldent hus


Tilskud til nedrivning og renovering mv.

Ejer du en bygning, der er beliggende i en mindre by eller i det åbne land, har du mulighed for at søge tilskud til nedrivning og istandsættelse m.v. 

Kommunen tager nu hul på nye statslige landsbypuljemidler for årene 2017-2020 til at forbedre og forskønne det fysiske miljø i vores landsbyer og landdistrikter.

Det årlige rammebeløb til denne indsats er ca.1,6 mill. pr. år (tidl. 4,7 mill.) og der forventes nedrevet 14-16 boliger pr. år. Fra puljen kan der ydes tilskud til boligejendomme og enkelte erhvervsejendomme.

Nedrivning

Ejer du en bygning, der er i så dårlig stand at den bør nedrives, kan du søge hjælp til nedrivningen hos Frederikshavn Kommune.

Der er dog visse betingelser, der skal opfyldes for at komme i betragtning:

  • Ejendommen må ikke være beboet.
  • Boligen er beliggende i et landområde eller i en by med under 3000 indbyggere.
  • Bygningen skal være opført før 1960 og være nedslidt eller have installationsmangler m.v.
  • For erhvervsejendomme er det en betingelse, at de ligger i en by med under 3000 indbyggere og at erhvervet er nedlagt.

Overholder din bygning ovennævnte betingelser, kan du fremsende en ansøgning om frivillig nedrivning. 

Du sender din ansøgning til kommunen -  se under menupunktet "Kontakt"

Frederikshavn Kommune vil herefter vurdere hvilke ejendomme, der kan komme i betragtning til nedrivning. Udgifterne til nedrivningen afholdes fuldt ud af Frederikshavn Kommune, der også forestår styringen af den samlede opgave.   

Renovering mv.

Du kan også ansøge om udvendig istandsættelse, oprydning og fjernelse af skrot og affald mv.  Denne indsats har dog en lavere prioritering end ovennævnte. I dette tilfælde skal der fremsendes en beskrivelse af arbejdets omfang og pris. Det vil sige, hvilke bygningsdele – f.eks. vinduer, tag m.v., der ønskes udskiftet, samt tegninger med materialebeskrivelse m.v. Der skal vedlægges tilbudspris for udgifter til materialer, lønninger og evt. rådgiverbistand inkl. moms.
Ved fjernelse af skrot m.v. beskrives omfanget af oplaget samt pristilbud.
 

Gennemførte nedrivninger 

Se de gennemførte nedrivninger i Frederikshavn Kommune på kort her​.
Kortet viser hvilke bygninger der er nedrevet igennem nedrivningspuljen med før og efter fotos. 
Pr. 1. januar 2017 er der nedrevet 54 bygninger, indeholdende 60 boliger og en erhvervsbygning.​

Kort


Klik på kortet og få oversigt over de nedrevne bygninger.

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø​
Henning Eriksen

Send sikkert for borgere - via NemID
Send sikkert for virksomheder
Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 63 66