Naturvejledning

Billede af Naturvejleder og Grøn Guide

Naturvejleder Bo Storm og Naturmedarbejder Hanne Lauritsen står for naturvejledning i Frederikshavn Kommune.

Vi er med til at skabe en større forståelse for natur og miljøforhold gennem friluftsaktiviteter. Derudover sætter vi fokus på den natur, vi alle er en del af.

Arrangementer, artikler og grønne tiltag

Vi udbyder hvert år offentlige arrangementer, som fremhæver naturværdierne i kommunen, og de muligheder naturen rummer for borgernes fritidsliv. Herudover skriver vi artikler til de lokale aviser og deltager i grønne tiltag. Der kan være tale om betaling alt efter typen af arrangement – se mere i vores arrangementsfolder.
 

Skoler og daginstitutioner

Naturvejledningen er også rettet mod kommunens skoler og daginstitutioner for at understøtte og inspirere til pædagogernes og lærernes aktiviteter i naturen – primært på kommunens arealer. Her holder vi oplæg og deltager i ture og arrangementer – også for foreninger.

For grupper

Vi arrangerer også guidede ture, foredrag og undervisning for grupper - dog kun i begrænset omfang og mod betaling. F.eks. for foreninger, spejdere og grundejerforeninger, men fordi de ikke er vores primære målgrupper, opkræver vi betaling.
 

Har du en god idé?

Vi hjælper dig, hvis du har en god idé – f.eks. et naturgenopretningsprojekt, en dag med affaldsoprydning i naturen eller lignende. Kontakt os også gerne, hvis du har spørgsmål.