Miljøtilsynsplan 2017 i høring

12-04-2017

Som tilsynsmyndighed for virksomheder og landbrug, skal Frederikshavn Kommune offentliggøre en Miljøtilsynsplan. Formålet med planen er, at Kommunen skal redegøre for, hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet bliver gennemført i den kommende 4-årige periode.
 
Den seneste miljøtilsynsplan er fra 2013. Frederikshavn Kommune har nu udarbejdet et udkast til Miljøtilsynsplan 2017.
 
 

Hvilke muligheder har du?

Enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på fire uger. Eventuelle bemærkninger skal sendes til Frederikshavn Kommune via mail til tf@frederikshavn.dk inden 11. maj 2017. 
 
Efter høringsfristens udløb foretager Frederikshavn Kommune de nødvendige ændringer. Miljøtilsynsplan 2017 kan derefter findes på Frederikshavn Kommunes hjemmeside og på Digital MiljøAdministration (DMA).
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø - se under "Kontakt". Oplys venligst sagsnr. EMN-2017-00119 ved henvendelse
 
Center for Teknik og Miljø

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Helle Müller
98 45 63 54
 

 Relaterede links