Miljøgodkendelse til husdyrproduktion på ejendommen Hybholtvej 16, 9352 Dybvad

20-04-2017

Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på ejendommen Hybholtvej 16, 9352 Dybvad. Der er søgt om en samlet udvidelse fra 217,5 DE (dyreenheder) til fremover 337,41 DE.
 
Ejendommen har staldanlæg på de to ejendomme Hybholtvej 16 og Ørtoftvej 141. På Hybholtvej 16 skal produktionen udvides fra 550 årssøer, 200 smågrise (8-31 kg) og 200 polte (31-104 kg) til fremover 850 årssøer. På Ørtoftvej 141 skal produktionen udvides fra 14.750 smågrise (8-31 kg) og 750 slagtesvin (31-104 kg) til fremover 30.000 smågrise (7,2 – 32 kg).
 
I forbindelse med udvidelsen skal det eksisterende staldanlæg på Hybholtvej 16 udvides med ca. 870 m2. Der skal desuden etableres en fodersilo på 20 tons på Hybholtvej 16. Der er ikke nybyggeri på Ørtoftvej 141. Der er søgt om en udvidelse i 2 etaper over en 4-årig periode.
 
Det ansøgte er omfattet af krav om miljøgodkendelse efter § 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
 

Har du bemærkninger eller vil du vide mere

Har du bemærkninger til det ansøgte projekt skal disse indsendes til kommunen senest den 5. maj 2017 (Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn – gerne via mail: tf@frederikshavn.dk).
 
Ansøgningen og øvrigt materiale til sagens behandling kan ses hos Center for Teknik og Miljø. Du er også velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”. Oplys venligst sagsnr GEO-2017-01226 ved henvendelse.
 
Du kan senest den 5. maj 2017 bede om at få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen, når dette foreligger.
 
Enhver, der berøres af afgørelsen, har ret til at kommentere udkastet til afgørelsen samt de oplysninger, der er indhentet til brug for afgørelsen. De, der anmoder om at få tilsendt udkastet til afgørelsen, vil få en frist på 6 uger uger til at kommentere udkastet.
 
Center for Teknik og Miljø

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Anne Marie Henriksen
98 45 62 72
 

 Relaterede links