Miljøgodkendelse på adressen Oliepieren 5, 9900 Frederikshavn

17-03-2017

Frederikshavn Kommune har meddelt afgørelse om revision af miljøgodkendelse til Nordic Marine Oil på adressen Oliepieren 5, 9900 Frederikshavn. Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 1517 af 7. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
 
Afgørelsen er samtidig miljømyndighedens accept af virksomhedens sikkerhedsdokument.
 

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”. Oplys venligst sagsnr. GEO-2006-01297 ved henvendelse.
 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over miljøgodkendelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan finde Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber ved midnat den 18. april 2017. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Center for Teknik og Miljø

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Anne Marie Henriksen
98 45 62 72
 

 Relaterede links