Miljø

Billede af himmel og blade

 

På denne side kan du finde flere oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis du:

  • skal have installeret en ny olietank eller have udskiftet den gamle
  • skal flytte jord eller ønsker oplysninger om forurenet jord
  • skal etablere et privat spildevandsanlæg
  • skal etablere et jordvarmeanlæg
  • har eller skal have et mindre fjerkræhold inde i byen
  • vil klage over gener fra støj, røg, lugt eller lignende

Konkrete spørgsmål og problemer

Hvis du har konkrete spørgsmål eller problemer med afhentning af affald, eller forsyning med vand, varme og el, skal du kontakte Forsyningen eller dit eget vandværk, fjernvarmeværk eller tilsvarende.

Betjen dig selv

Der findes en lang række selvbetjeningsløsninger indenfor miljøområdet - se under "Selvbetjening". Når du bruger en selvbetjeningsløsning, bliver du guidet igennem ansøgningen, og det sikrer, at kommunen får alle de nødvendige oplysninger. 

 

Hvis du kommer fra en virksomhed

Denne side handler om de forhold, der er relevante for borgere. Hvis du vil vide mere om miljøforhold for virksomheder og landbrug, skal du kigge under ”Erhverv” - "Miljø, landbrug og virksomheder".