Madservice


Har du nedsat funktionsevne der medfører, at du ikke er i stand til at lave eller hente mad kan du kontakte Visitationsenheden. Visitator vil foretage en vurdering af, om du er berettiget til madservice. 

Vi har beskrevet den hjælp, du kan forvente at få, i en såkaldt Kvalitetsstandard. Læs mere i kolonnen til venstre under "Kvalitetsstandarder".

Frit leverandørvalg

Borgere, der bor i eget hjem eller ældrebolig, har mulighed for vælge mellem de leverandører der er godkendt af kommunen. Der er pt. 4 leverandører:  

Pris 

Hovedret kr. 53,00
Biret kr. 12,90
Hovedret + biret 65,90 kr.  

Madtilbud til borgere i plejeboliger

Borgere i plejeboliger, der ikke er i stand til selv at lave mad, kan modtage madservice fra Frederikshavn Kommunes Madservice. Visitationsenheden sørger for tildeling til ordningen.
 

Pris 

Hovedret kr. 53,00
Biret kr. 12,90
Hovedret + biret 65,90 kr.​
 

Plejeboliger med fast personale (Leve Bo)

3.613,00 kr. pr. måned (døgnkost)
 
​​​​

Kontakt

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Visitationsenheden

Telefontid hverdage
kl. 8.00 - 09.30
Tlf. 98 45 53 54