Madservice


Har du nedsat funktionsevne der medfører, at du ikke selv er i stand til at lave eller hente mad kan du kontakte Visitationsenheden. Visitator vil foretage en vurdering af, om du er berettiget til madservice. 

Frit leverandørvalg

Borgere, der bor i eget hjem eller ældrebolig, har mulighed for vælge mellem de leverandører der er godkendt af kommunen. Der er pt. 3 leverandører:  

Pris 

Hovedret kr. 51,00
Biret kr. 12,25
Hovedret + biret 63,25 kr.  

Madtilbud til borgere i plejeboliger

Borgere i plejeboliger, der ikke er i stand til selv at lave mad, kan modtage madservice fra Frederikshavn Kommunes Madservice. Visitationsenheden sørger for tildeling til ordningen.
 

Pris 

Hovedret kr. 51,00
Biret kr. 12,25
Hovedret + biret 63,25 kr.​
 

Plejeboliger med fast personale (Leve Bo)

3.473,00 kr. pr. måned (døgnkost)
 
​​​​

Relaterede emner

Kontakt

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Visitationsenheden

Telefontid hverdage
kl. 8.00 - 09.30
Tlf. 98 45 53 54