Mødekalender

Frederikshavn Byråd holder som hovedregel ordinært byrådsmøde den sidste onsdag i hver måned med undtagelse af juli. Se mødedatoerne i kolonnen til højre.


Hvor og hvornår holdes byrådsmøderne?

Byrådsmøderne foregår i byrådssalen på rådhuset i Frederikshavn, Rådhus Allé 100. Møderne starter kl. 19.00 og borgere har mulighed for at stille spørgsmål til byrådet fra kl. 18.45. Læs mere om muligheden for at stille spørgsmål til byrådet - se under relaterede emner i kolonnen til højre.

Google kort tilknyttet nyheden

Kontakt

Afdelingsleder Marianne Lessèl
​Ledelsessekretariatet
Tlf. 98 45 61 00