Landzonetilladelse til sø på Vrængmosevej 53

20-03-2017

​Landzonetilladelse til etablering af sø på Vrængmosevej 53

 

Frederikshavn Kommune har i henhold til Planlovens § 35 meddelt landzonetilladelse til etablering af en 700 m2 stor sø på matr.nr. 1m, Den sydvestlige Del, Torslev, beliggende Vrængmosevej 53, 9750 Østervrå.

 

Link til pdf-fil med landzonetilladelse til sø på Vrængmosevej 53 med tilhørende kortbilag.

 

Vil du vide mere?

Kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø på tlf.: 9845 6326. Husk at oplyse dette sags nummer Geo-2016-01368.

 

Vil du klage over afgørelsen?

Tilladelsen kan bl.a. påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 17. april 2017. Du kan læse mere i klagevejledning efter planloven her.​

 

 

Center for Teknik og Miljø