Landzonetilladelse til sø på Studsbjergvej 24

15-05-2017

Frederikshavn Kommune har i henhold til Planlovens § 35 meddelt landzonetilladelse til etablering af en 700 m2 stor sø på matr.nr. 30d, Skærum By, Skærum, beliggende Studsbjergvej 24, 9900 Frederikshavn.


Link til pdf-fil med landzonetilladelse til sø på Studsbjergvej 24 med tilhørende kortbilag.

 

Vil du vide mere?

Kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø på tlf.: 9845 6371. Husk at oplyse dette sags nummer Geo-2017-00215.

 

Vil du klage over afgørelsen?

Tilladelsen kan bl.a. påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 9. juni 2017. Du kan læse mere i klagevejledning efter planloven​ her.

 

 

Center for Teknik og Miljø