Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus, Grønhedevej 35, 9300 Sæby

16-03-2017

Frederikshavn Kommune har i henhold til Planlovens § 35 meddelt tilladelse til opførelse af nyt stuehus på ejendommen Grønhedevej 35, 9300 Sæby.
 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om tilladelsen, kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø på tlf. 9845 6221
Husk at oplyse dette sagsnr. GEO-2017-00370

Vil du klage over afgørelsen?

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 13. april 2017 inden midnat.

Du kan finde klagevejledning til her på siden. Klagevejledningen er desuden vedhæftet landzonetilladelsen.


Center for Teknik og Miljø​