Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig Fynbovej 6, 9330 Dronninglund

15-05-2017

Frederikshavn Kommune har i henhold til Planlovens § 35 meddelt tilladelse til opførelse af ny bolig på 198 m2 på ejendommen Fynbovej 6, 9330 Dronninglund
 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om tilladelsen, kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø på tlf. 9845 6221
Husk at oplyse dette sagsnr. GEO-2017-01317

Vil du klage over afgørelsen?

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 12. juni 2017 inden midnat.

Du kan finde klagevejledning til højre på siden. Klagevejledningen er desuden vedhæftet landzonetilladelsen.


Center for Teknik og Miljø