Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig, Snedkergårdsvej 24, Hørby, 9300 Sæby

19-04-2017


Frederikshavn Kommune har i henhold til Planlovens § 35 meddelt tilladelse til opførelse af ny bolig på 200 m2 på ejendommen Snedkergårdsvej 24, Hørby, 9300 Sæby.
 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om tilladelsen, kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø på tlf. 9845 6221
Husk at oplyse dette sagsnr. GEO-2017-00271

Vil du klage over afgørelsen?

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 17. maj 2017 inden midnat.

Du kan finde klagevejledning her på siden. Klagevejledningen er desuden vedhæftet landzonetilladelsen.


Center for Teknik og Miljø​
​​