Landzonetilladelse til opførelse af garage på ejendommen Albækskovvej 5, 9300 Sæby

11-05-2017

Landzonetilladelse til  opførelse af garage på ejendommen Albækskovvej 5, 9300 Sæby        

Frederikshavn Kommune har i henhold til Planlovens § 35 meddelt tilladelse til opførelse af ny garage på 136 m2 på ejendommen Albækskovvej 5, 9300 Sæby. Garagen erstatter eksisterende maskinhus der nedrives.
 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om tilladelsen, kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø på tlf. 9845 6221
Husk at oplyse dette sagsnr. GEO-2017-01427

Vil du klage over afgørelsen?

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 8. juni 2017 inden midnat.

Du kan finde klagevejledning her på siden. Klagevejledningen er desuden vedhæftet landzonetilladelsen.


Center for Teknik og Miljø
​​