Landzonetilladelse til om- og tilbygning af stuehus på ejendommen Grønhedevej 46, 9300 Sæby

13-02-2017

Frederikshavn Kommune har i henhold til Planlovens § 35, stk.1 meddelt lovliggørende landzonetilladelse til om- og tilbygning af stuehuset på ejendommen Grønhedevej 46, 9300 Sæby. 
 
Vil du vide mere?
Vil du vide mere om tilladelsen, kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø på tlf. 9845 6221
Husk at oplyse dette sagsnr. GEO-2017-00333

Vil du klage over afgørelsen?

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 14 marts. 2017 inden midnat.

Du kan finde klagevejledning her på siden. Klagevejledningen er desuden vedhæftet landzonetilladelsen.


Center for Teknik og Miljø​