Landzonetilladelse til midlertidig opsætning af kontorpavilloner, Sindalvej 81, 9981 Jerup

21-04-2017

Frederikshavn Kommune har i henhold til Planlovens § 35 meddelt tilladelse til  opsætning af 3 kontorpavilloner på i alt 58 m2 på ejendommen Sindalvej 81, 9981 Jerup
 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om tilladelsen, kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø på tlf. 9845 6221
Husk at oplyse dette sagsnr. GEO-2017-00414

Vil du klage over afgørelsen?

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 19. maj 2017 inden midnat.

Du kan finde klagevejledning til højre på siden. Klagevejledningen er desuden vedhæftet landzonetilladelsen.


Center for Teknik og Miljø