Landzonetilladelse til lovliggørelse af ombygning af lade Vognsbækvej 45, 9900 Frederikshavn

16-06-2017

Frederikshavn Kommune har i henhold til Planlovens § 35 meddelt tilladelse til  lovliggørelse af ombygning af lade  på ejendommen Vognsbækvej 45, 9900 Frederikshavn.
 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om tilladelsen, kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø på tlf. 9845 6110. Husk at oplyse dette sagsnr. GEO-2017-02433.

Vil du klage over afgørelsen?

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 14. juli 2017 inden midnat.

Du kan finde klagevejledning her på siden. Klagevejledningen er desuden vedhæftet landzonetilladelsen.


Center for Teknik og Miljø