Landzonetilladelse til etablering af sø på Tryvej 130

03-01-2017

Frederikshavn Kommune har i henhold til Planlovens § 35 meddelt landzonetilladelse til etablering af en 1000 m2 stor sø på matr.nr. 7a, Try By, Torslev, beliggende Tryvej 130 9750 Østervrå, 9352 Dybvad.

 

Link til fil med landzonetilladelse til sø på Tryvej 130 med tilhørende kortbilag​.

 

Vil du vide mere?

Kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø på tlf.: 9845 6371. Husk at oplyse dette sags nummer Geo-2016-04252.

 

Vil du klage over afgørelsen?

Tilladelsen kan bl.a. påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 02. februar 2017. Du kan læse mere i klagevejledning efter planloven her.

 

 

Center for Teknik og Miljø