Landzonetilladelse til etablering af maskinhus på Tranholmvej 5, 9750 Østervrå

16-05-2017

Frederikshavn Kommune har i henhold til Planlovens § 35 meddelt tilladelse til etablering af maskinhus på 96 m2 på ejendommen Tranholmvej 5, 9750 Østervrå
 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om tilladelsen, kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø på tlf. 9845 6221
Husk at oplyse dette sagsnr. GEO-2017-01569
 

Vil du klage over afgørelsen?

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 13. juni 2017 inden midnat.

Du kan finde klagevejledning til højre på siden. Klagevejledningen er desuden vedhæftet landzonetilladelsen.


Center for Teknik og Miljø