Landzonetilladelse til etablering af fritliggende gyllebeholder, Ørtoftvej 160, 9300 Sæby

07-06-2017

Frederikshavn Kommune har i henhold til Planlovens § 35 meddelt tilladelse til etablering af fritliggende gyllebeholder på 4.500 m3 på ejendommen Ørtoftvej 160, 9300 Sæby.
 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om tilladelsen, kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø på tlf. 9845 6110
Husk at oplyse dette sagsnr. GEO-2017-01325.

Vil du klage over afgørelsen?

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 5. juli inden midnat.

Du kan finde klagevejledning her på siden. Klagevejledningen er desuden vedhæftet landzonetilladelsen.


Center for Teknik og Miljø