Landsbyplaner

 
Frederikshavn Kommunes Distriktsudvalg støtter den lokale udvikling i landsbyer og distrikter gennem udarbejdelse af Landsbyplaner.
Arbejdet med landsbyplanerne sker løbende og er tilrettelagt og faciliteret af Frederikshavn Kommune.
Processen har til formål at styre det enkelte landdistrikt eller landsby gennem en proces, hvor borgere, erhvervsdrivende, foreninger, institutioner og ildsjæle sammen trækker i arbejdstøjet for at sætte fokus og ord på, hvad byens fremtid bringer i de kommende 15-20 år. 
 

Hvad er en landsbyplan?

En landsbyplan er et redskab der hjælper med at lægge en plan for byens fremtidige udvikling og sætte et mål, så det bliver synligt for alle – både byens egne folk, kommunen, politikere, investorer, tilflyttere m.fl.
Landsbyplanen skal synliggøre din landsbys potentialer og beskrive hvordan disse potentialer vil blive bragt i spil i fremtiden.
Er din landsby eller nærområde interesseret i at udarbejde en landsbyplan, skal du rette henvendelse til landdistriktskoordinator, Line S. Schulz - se under "Kontakt".
 

Eksisterende landsbyplaner

Der er indtil nu udarbejdet 7 landsbyplaner i Frederikshavn Kommune. To af planerne er områdeplaner, dvs. at flere landsbyer er gået sammen om at lave en fælles plan. På nuværende tidspunkt er der således 10 landsbyer, der har en landsbyplan. Du finder alle planerne under "Læs mere".