Landsbypedeller

Folk der indsamler og fjerner affald ved stranden

Landsbypedellerne har gennem de sidste par år givet Frederikshavn Kommunes landdistrikter en hjælpende hånd med forskønnelse af landsbyerne. Ordningen har for alle parter været en stor succes og derfor gøres den nu permanent.
Landsbypedellerne er et samarbejde mellem Frederikshavn Kommunes Arbejdsmarkedscenter og Distriktsudvalget.
 

Hvad kan pedellerne hjælpe med?

Landsbyer og deres foreninger kan søge om hjælp til renoveringsopgaver, byforskønnelse og lignende som ikke er rene driftsopgaver (f.eks. ugentlig græsslåning). Opgaverne må ikke kræve særlige maskiner udover almindeligt håndværktøj.
Landsbyen/foreningen betaler og stiller alle materialer til rådighed til det aftalte tidspunkt, hvor opgaven herefter løses af landsbypedellerne.
Under ”Læs mere” kan der downloades en liste med et udpluk af de opgaver, som pedellerne tidligere har løst.
 

Pedelopgaver i 2017

Der har i år været stor interesse for landsbypedellernes arbejde. Ansøgningsrunde 2017 indgav omkring 80 forslag til pedelopgaver fordelt på 20 landsbyer. Det forventes at alle 20 landsbyer får løst én eller flere af de indsendte opgaver i løbet 2017.
Landsbyerne vil løbende blive kontaktet hen over året, når landsbypedellerne har mulighed for at hjælpe. Rækkefølgen på opgaveløsningen afhænger bl.a. af bemanding, opgavetypen og vejret.  Der vil løbende ske tilpasninger, for at opnå den størst mulige fleksibilitet for landsbypedellerne og landsbyerne.
 
Distriktsudvalget og Arbejdsmarkedscenteret er glade for den store interesse og positive omtale, som landsbyerne og foreningerne viser over for landsbypedellerne.