Landsbypedeller

Folk der indsamler og fjerner affald ved stranden

Landsbypedellerne har gennem de sidste par år givet Frederikshavn Kommunes landdistrikter en hjælpende hånd med forskønnelse af landsbyerne. Ordningen har for alle parter været en stor succes og derfor gøres den nu permanent.
Landsbypedellerne er et samarbejde mellem Frederikshavn Kommunes Arbejdsmarkedscenter og Distriktsudvalget.
 

Hvad kan pedellerne hjælpe med?

Landsbyer og deres foreninger kan søge om hjælp til renoveringsopgaver, byforskønnelse og lignende som ikke er rene driftsopgaver (f.eks. ugentlig græsslåning). Opgaverne må ikke kræve særlige maskiner udover almindeligt håndværktøj.
Landsbyen/foreningen betaler og stiller alle materialer til rådighed til det aftalte tidspunkt, hvor opgaven herefter løses af Landsbypedellerne.
Under ”Læs mere” kan der downloades en liste med et udpluk af de opgaver, som pedellerne tidligere har løst.
 

Meld opgaver ind til 2017-puljen

Landsbypedellerne løste i 2016 en stor del af de opgaver, som blev meldt ind af kommunens landsbyer og foreninger i landdistrikterne. Nu er det igen muligt at melde opgaver ind, som landsbyerne har brug for hjælp til i perioden fra 1.april - 1.oktober 2017.
 
Hvis de opgaver, som desværre ikke blev løst i 2016 stadig er aktuelle, skal landsbyen/foreningen selv melde opgaverne ind igen til puljen for 2017. Disse opgaver vil have førsteprioritet.
 
Alt I skal gøre er, at udfylde skemaet her på siden under ”Læs mere”.
Skemaet sendes til landdistriktskoordinator Line S. Schulz på mail LSSC@frederikshavn.dk

Deadline for indsendelse af skema med forslag til opgaver er mandag den 13. marts 2017.
 
Efter deadline vurderes og prioriteres alle indkomne forslag til opgaver. Herefter vil landsbyerne løbende over året blive kontaktet, når Landsbypedellerne har mulighed for at hjælpe med netop jeres opgave. Rækkefølgen på opgaveløsningen afhænger bl.a. af opgavetypen, vejret mm og der sker løbende tilpasninger for at opnå den størst mulige fleksibilitet for landsbypedeller og landsbyer.  

Kontakt

​Anders Andersen
​​Projektafdelingen
Center for Abejdsmarked
Tlf. 98 45 72 00
anad@frederikhavn.dk
 
eller
 
​​Line S. Schulz
Landdistriktskoordinator
Sekretær for Distriktsudvalget
Tlf. 98 45 62 75
lssc@frederikshavn.dkDistriktsDrømme

Distriktsdrømme på Facebook