Landdistrikter

Luftfoto af huse, veje, marker og beplantning


Frederikshavn Kommune har mange små og store byer i landdistrikterne. Her bor godt 1/3 del af kommunens borgere. 

Mange af landdistrikterne har meget aktive borgere, som har et godt sammenhold. Der er gerne et rigt foreningsliv, og de lokale borgerforeninger er ofte drivkraften i de lokale udv​iklingsprojekter, som er med til at gøre det attraktivt at bo udenfor kommunens tre store byer.

Distriktsudva​lget

Distriktsudvalget er et rådgivende forum bestående af repræsentanter for landdistrikterne. Udvalget er bindeled mellem landdistrikterne, landsbyerne, oplandsbyerne og Frederikshavn Byråd.
Du kan læse mere om Distriktsudvalget under kolonnen "Relaterede emner".

​Ansøg om tilskud

Ønsker du at sætte gang i udviklingen i dit lokalområde og står du med en ny idé eller et spændende projekt? 

Du kan få hjælp til dit projekt og ansøge om tilskud hos Frederikshavn Kommune via siden "Én Indgang".​​​

DistriktsDrømme på Facebook

Distriktsdrømme på Facebook
 

 Hvad er det bedste ved livet på landet?

 
Hvilke af de de følgende udsagn, er du mest enig i?

Poll result chart

Resultat: 27

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Line Søndergaard Schulz
Tlf. 98 45 62 75