Kommunen sender forslag om etablering af regnvandsbassin på eksisterende rørlagt vandløb samt anlæg af nødoverløb ned til eksisterende sø i forhøring

15-02-2017

Frederikshavn Kommune har i henhold til § 15 stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27-06-2016, besluttet at sende projektet vedr. etablering af et regnvandsbassin på et eksisterende rørlagt vandløb på matr. nr. 17a Den sydlige Del, Hørby tilhørende Hyldevej 18 samt et nødoverløb, der starter på samme matrikel og går videre ned til en eksisterende sø på matr. nr. 13n Den sydlige Del, Hørby tilhørende Remisevej 11.

 

Du kan se en projektplan her.​

 

Vil du vide mere?

Kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø, på tlf. nr.: 9845 6326. Husk at oplyse sags nummer Geo-2017-00828.

 

Har du bemærkninger til projektet?

Har du bemærkninger eller indsigelser imod projektet, skal disse være Frederikshavn kommune i hænde inden den 15. marts 2017. De skal sendes til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn eller med e-mail til tf@frederikshavn.dk.

 

 

Center for Teknik og Miljø

 

 Relaterede links