Klagevejledning

Knytnæve slår i tastatur.

Vil du klage over kommunens beslutning i din sag?


Du har som borger mulighed for at klage over kommunens afgørelser, hvis du ikke har fået fuldt ud medhold i en sag.

Kommunen skal i klagevejledningen gøre klart:

• Hvem man skal klage til
• Hvordan man klager
• Om der er tidsfrist for klagen

Hvis du får afslag på en afgørelse, vil der stå hvor du skal klage!
Statsforvaltningen i Nordjylland fører tilsyn med Frederikshavn Kommune.
Du kan dog kun klage til statsforvaltningen, hvis der ikke er nævnt en anden klagemulighed.

Folketingets ombudsmand fører kontrol med den offentlige forvaltning. 
Folketingets ombudsmand holder øje med, at vi som kommune overholder loven, samt god forvaltningsskik. Dette betyder, god opførsel i forvaltningen. Ombudsmanden kan selv tage sager op, og nærmere undersøge klager.
 
I højre side kan du finde links, hvor du kan finde meget mere om hvordan du klager.

Relaterede emner

Kontakt

Karen Henning Lind Christoffersen
​​Jurist​
98 45 51 36
​​
Hvis du bruger en personlig mailadresse, er din mail ikke krypteret. 
​​