International


Frederikshavn Kommunes internationale strategi og internationale udsyn skal bidrage til at gøre det endnu bedre at være borger i kommunen.

Vi, der bor her, er en del af verden. Det er vi, når vi er internationalt
aktive, og når området er internationalt attraktivt. Grundlaget er at være internationalt orienteret. Det personlige møde med mennesker og inspiration fra andre lande er afgørende for det internationale udsyn, og det er derfor en del af den internationale strategi at give borgerne muligheder for at møde verden – både herhjemme og derude.

Frederikshavn Kommunes internationale strategi giver retningen i kommunens internationale arbejde. Det handler om, hvad kommunen gør, og hvordan de kommunale opgaver løses.

Og det handler om, hvor kommunen sætter ind sammen med andre, der
bor, lever, arbejder og driver virksomhed her.

International Strategi
Strategien giver retningen for de kommunale prioriteringer i det internationale arbejde. Det handler om, hvad kommunen gør, og hvordan de kommunale opgaver løses.

Hensigten med strategien er desuden, at der igangsættes nye aktiviteter og tages nye initiativer, samtidig med at der sker en videreførelse af eksisterende lokale traditioner.

Kontakt

Center for Udvikling & Erhverv
​Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 50 00